vineri, 29 iunie 2012

Lista lucrărilor publicate

A.    CĂRŢI 


a)      Ca autor

1.        
CORNELIU TURIANU
Infracţiuni contra demnităţii persoanei
Editura „ŞTIINŢIFICĂ”, Bucureşti, 1974 (172 p.)
2.       
CORNELIU TURIANU
Reeducarea prin muncă
Editura „ŞTIINŢIFICĂ ŞI ENCICLOPEDICĂ”, Bucureşti, 1984
 (192 p.)
3.     
CORNELIU TURIANU
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere
Editura „ŞTIINŢIFICĂ ŞI ENCICLOPEDICĂ”, Bucureşti, 1986
 (214 p.)
4.     
CORNELIU TURIANU 
Răspunderea juridică pentru faptele comise de minori
Editurile „Continent XXI” şi „Universul”, Bucureşti, 1995, (260 p.)
5.
CORNELIU TURIANU
Insulta şi calomnia prin presă
Editura „ALL-BECK”, Bucureşti, 2000 (205 p.)
6.
CORNELIU TURIANU
Infracţiunile rutiere
Editura „ALL-BECK”, Bucureşti, 2000 (238 p.)
7.
CORNELIU TURIANU
Legislaţie rutieră, (comentată şi adnotată)
Editura „All-Beck”, Bucureşti, 2001(372 p.)
8.
CORNELIU TURIANU
Drepturile omului
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2007 (142 p.)
           
b)      În colaborare


1.
CORNELIU TURIANU
CRISTIANA TURIANU
Legislaţia  rutieră  comentată şi  adnotată
Editura „ŞTIINŢIFICĂ ŞI ENCICLOPEDICĂ”,  Bucureşti, 1988
 (400 p.)
2.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Elemente de drept comercial
Editura „ŞANSA” , Bucureşti, 1993  (318 p.)
Elemente de drept comercial,  ediţie revăzută şi adăugită
Editura „PRESS-MIHAELA” S.R.L., Bucureşti, 1996, (364 p.)
3.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Garanţiile de executare ale obligaţiilor comerciale
Editura „Scripta”, Bucureşti, 1994 (158 p.)
4.
VASILE PAPADOPOL
CORNELIU TURIANU
Apelul penal
Editura „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994 (293 p.)
5.
DORU  PAVEL
CORNELIU TURIANU
Calomnia prin presă
Editura „Şansa”  Bucureşti, 1996 (270 p.)
6.
VASILE   PĂTULEA
CORNELIU  TURIANU
Persoane juridice fără scop patrimonial, partide politice, asociaţii şi  fundaţii
Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 2000 (112 p.)
7.
VASILE   PĂTULEA
CORNELIU  TURIANU
Dreptul de proprietate. Patrimoniul, vol. I
Editura „ROSETTI”,  Bucureşti, 2004 (238 p.)
8.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate publică, dreptul de proprietate privată, apărarea dreptului de proprietate privată, publicitatea imobiliară,  vol. II
Editura „ROSETTI”, Bucureşti, 2005 (291 p.)
9.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate. Uzufructul, uzul, abitaţia, servituţile şi superficia, vol. III
Editura „ROSETTI”, Bucureşti, 2005 (238 p.)
10.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, vol. I
Editura „WOLTERS KLUWER”, România, 2008 (437 p)
11.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, vol. II
Editura „WOLTERS KLUWER”, România, 2008 (358 p)
12.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, vol. III
Editura „WOLTERS KLUWER”, România, 2008 (253 p)


B.     CURSURI UNIVERSITARE

a)      Ca autor


1.
CORNELIU TURIANU
Probleme speciale de drept civil,  ediţia I
Editura Fundaţiei “ROMÂNIA DE MÂINE”, Bucureşti, 1999
 (319 p.)
Probleme speciale de drept civil, ediţia a II-a
Editura Fundaţiei “ROMÂNIA DE MÂINE”, Bucureşti, 2000
(318 p.)
2.
CORNELIU TURIANU             
Curs de drept civil. Contracte speciale
Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, Bucureşti, 2000
 (188 p.)
Curs de drept civil. Contracte speciale, ediţia a II-a
Editura Fundaţiei “ROMÂNIA DE MÂINE”, Bucureşti, 2001
 (288 p.)
3.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Contracte speciale
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2001 (287 p.)
Curs de drept civil. Contracte speciale, ediţia a II-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2002 (352 p.)
Curs de drept civil. Contracte speciale, ediţia a III-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2004 (336 p.)
4.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Contracte speciale. Curs selectiv  şi  teste
 grilă
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2007 (527 p.)
Curs de drept civil. Contracte speciale. Curs selectiv  şi  teste
 grilă
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2010 (540 p.)
5.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Contracte speciale
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2008 (533 p.)
Curs de drept civil. Contracte speciale
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2010 (527 p.)
6.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Contracte speciale
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2012 (404 p.)
7.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Dreptul de moştenire
Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, Bucureşti, 2000 (179 p.)
8.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Dreptul la moştenire
Editura „Universitară”, Bucureşti, 2002 (317 p.)
Curs de drept civil. Dreptul la moştenire
Editura „Universitară”, Bucureşti, 2003 (317 p.)
9.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Dreptul de moştenire. Curs selectiv
şi teste grilă
Editura „Universitară”, Bucureşti, 2007 (430 p.)
Curs de drept civil. Dreptul de moştenire, ediţie revizuită şi
adăugită
Editura „Universitară”, Bucureşti, 2009 (456 p.)
10.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Anul I
Editura „IT Grup”, Bucureşti, 2001 (192 p.)
11.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Partea generală
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2001 (330  p.)
Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a II-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2002 (330 p.)
Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a III-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2003 (330 p.)
Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a IV-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2004 (360 p.)
12.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Partea generală. Introducere în
dreptul civil
Editura „PINGUIN  BOOK”, Bucureşti, 2006 (198 p.)
13.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Partea generală. Introducere
în dreptul civil. Curs selectiv şi teste grilă
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2006 (239 p.)
Curs de drept civil. Partea generală. Introducere în
dreptul civil. Curs selectiv şi teste grilă, ediţia a II-a
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2007 (234 p.)
Curs de drept civil. Partea generală. Introducere în
dreptul civil. Curs selectiv şi teste grilă,
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2010 (240 p.)
14.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil.
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2008 (359 p.)
Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil,
ediţie revizuită şi adăugită
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2009 (359 p.)
Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil,
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2010 (373 p.)
15
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil,
Editura Universitară”, Bucureşti, 2012 (344)
16.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Persoanele. Curs selectiv şi teste grilă.
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2007 (210 p.)
Curs de drept civil. Persoanele. Curs selectiv şi teste grilă.
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2008 (231 p.)
Curs de drept civil. Persoanele, ediţie revizuită şi adăugită
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2009 (261 p.)
17.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Partea specială. Curs selectiv şi teste
grilă.
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2007 (240 p.)
18.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Drepturile reale. Teoria generală
a obligaţiilor. Curs selectiv şi teste grilă
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2007 (455 p.)
19.
CORNELIU TURIANU
Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2004-2005
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2004 (274 p.)
Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2005-2006
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2005 (323 p.)
Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2007-2008
Editura “UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2006 (323 p.)
20.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Drepturile reale. Curs selectiv şi teste grilă
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti 2008 (240 p.)
21.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Drepturile reale
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2009 (266 p.)
22.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Curs selectiv şi teste grilă
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2008 (262 p.)
Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Curs selectiv şi teste grilă, ediţia a II-a
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2008 (308 p.)
Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţie revizuită şi adăugită
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2009 (340 p.)
23.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţie revizuită şi adăugită
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2009 (340 p.)
24.
CORNELIU TURIANU
Curs de drept comercial. Curs selectiv şi teste grilă,
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2007 (309 p.)

b)     În colaborare


1.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Curs rezumat de drept al afacerilor
Editura „Scripta”, Bucureşti, 1994 (317 p.)
2.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU                   
Curs de drept comercial român
Editura „All-Beck”, Bucureşti, 1999 (167 p.)
Curs de drept comercial român, ediţia a II-a
Editura „All-Beck”, Bucureşti, 2000 (171 p.)
3.
OVIDIU UNGUREANU
ALEXANDRU BACACI
CORNELIU TURIANU
CĂLINA JUGASTRU
Principii şi instituţii de drept civil. Curs  selectiv pentru licenţă  2002-2003
Editura „Rosetti”, Bucureşti, 2002 (368 p.)
4.
CORNELIU TURIANU
GHEORGHE STANCU
Curs de drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2006 (288 p.)
5.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Curs de drept al afacerilor. Curs selectiv şi teste grilă
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2007 (309 p.)
6.
CORNELIU TURIANU
ALEXANDRU ŢICLEA
Drept civil. Curs selectiv pentru pregîtirea examenului de licenţă, Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2010 (560 p.)

  

C. CĂRŢI DE PRACTICĂ JUDICIARĂ


            a)   Ca autor


1.
CORNELIU TURIANU
Contracte speciale. Practică juridică adnotată
Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE  MÂINE”, Bucureşti,
1999 (296 p.)
2.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Practică judiciară adnotată
Editura „All-Beck”, Bucureşti, 2000 (354 p.)
3.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Practică judiciară adnotată
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2002 (334 p.)
4.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Practică judiciară adnotată
 Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2003 (431 p.)
5.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura “pinguin book”, Bucureşti, 2004 (528 p.)
6.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2005 (527 p.)
7.
CORNELIU TURIANU
Contracte civile speciale. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2007 (430 p.)
Contracte civile speciale. Culegere de practică judiciară.,
ediţia a II-a
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2008 (432 p.)
8.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi
adnotată
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2002 (246 p.)
9.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi
Adnotată
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2003 (287 p.)
10.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „PINGUIN  BOOK”, Bucureşti, 2004 (311 p.)
11.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Partea generală. Persoanele. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „UNIVERSITARĂ”, Bucureşti, 2005 (302 p.)
12.
CORNELIU TURIANU
Drept civil. Partea generală. Persoanele. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2007 (220 p.)
13.
CORNELIU TURIANU
Moştenirea şi împărţirea ei. Practică judiciară adnotată
Editura  Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti,
2001 (284 p.)
14.
CORNELIU TURIANU
Moştenirea şi împărţirea ei. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „PINGUIN BOOK”, Bucureşti, 2004 (384 p.)
15.
CORNELIU TURIANU
Succesiunea şi partajul succesoral. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura “Universitară”, Bucureşti, 2005 (368 p.)
16.
CORNELIU TURIANU
Succesiunile şi partajul succesoral. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2007 (328 p.)
Succesiunile şi partajul succesoral. Culegere de practică judiciară, ediţia a II-a
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2008 (336 p.)
17.
CORNELIU TURIANU
Dreptul familiei. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „PINGUIN  BOOK”, Bucureşti, 2004 (488 p.)
18.
CORNELIU TURIANU
Dreptul familiei. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H. BECK”, Bucureşti, 2007 (402 p.)
19.
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Practică judiciară comentată şi adnotată
Editura „PINGUIN  BOOK”, Bucureşti, 2005 (294 p.)
20.
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Culegere de practică judiciară.
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2007 (312 p.)
21.
CORNELIU TURIANU
Obligaţiile  civile. Culegere de practică judiciară.
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2007 (253 p.)
Obligaţiile  civile. Culegere de practică judiciară, ediţia aII-a
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2008 (259 p.)
22.
CORNELIU TURIANU
Răspunderea civilă delictuală. Practică j-udiciară comentată şi adnotată,
Editura „PINGUIN  BOOK”, Bucureşti, 2005 (222 p.)
23.
CORNELIU TURIANU
Răspunderea civilă delictuală. Răspunderea civilă pentru daune morale
Editura „WOLTERS KLUWER”,  Bucureşti, 2009 (237 p.)
24.
CORNELIU TURIANU
Procedură civilă. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2008 (320 p.)
25.
CORNELIU TURIANU
Repertoriu de practică judiciară civilă. Vol. I. Drept civil. Partea generală, Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2011 (274 p.)


b)   În colaborare


1.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Instituţii de drept economic şi comercial. Practică jurisdicţională 
Editurile  Continent  XXI”  şi  Universul”, Bucureşti, 1994  (582 p.)
2.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Drept economic şi comercial. Instituţii şi practică jurisdicţională 
Editura  Continent XXI” , Bucureşti, 1996 (646 p.)
3.
VASILE PĂTULEA
CORNELIU TURIANU
Drept comercial. Practică judiciară adnotată  
Editura  All-Beck”,  Bucureşti, 1999 (605 p.)
Drept comercial. Practică judiciară adnotată, ediţia a II-a  
Editura  All-Beck”,  Bucureşti, 2000 (605 p.)
4
CORNELIU TURIANU
VASILE PĂTULEA
Dreptul afacerilor. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2007 (344 p.)
5.
CRISTIANA TURIANU
CORNELIU TURIANU
Contracte speciale. Practică juridică adnotată
Editura „Continent XXI” Bucureşti, 1998 (352 p.)
6.
CRISTIANA TURIANU
CORNELIU TURIANU
Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Practică judiciară adnotată
Editura „All-Beck”, Bucureşti, 1998 (275 p.)
7.
CRISTIANA TURIANU
CORNELIU TURIANU
Moştenirea şi împărţeala ei. Practică judiciară adnotată
Editura „Şansa”, Bucureşti, 1998 (347 p.)
8.
CRISTIANA TURIANU
CORNELIU TURIANU
Dreptul familiei. Practică judiciară adnotată
Editura “PRESS MIHAELA” S.R.L., Bucureşti, 1999
(527 p.)
9.
CORNELIU TURIANU
VASILE PĂTULEA
Drept comercial. Culegere de practică judiciară
Editura „C.H.BECK”, Bucureşti, 2008 (699 p.)

D.  DIN SOLUŢIILE ORGANELOR JURISDICŢIONALEALE UNIUNII EUROPENE1.
CORNELIU TURIANU
Dreptul deţinuţilor la corespondenţă cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Obligaţiile statului în această privinţă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 3 iulie 2003)
„DREPTUL”,   nr. 8/2005, p. 201-209
2.
CORNELIU TURIANU
Rele tratamente.  Conţinut. Poliţişti de la serviciul de circulaţie. Condiţii de îndeplinire a anchetei interne. Condiţii de realizare a cercetării judecătoreşti efectuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 5 octombrie 2004)
„DREPTUL”,   nr. 9/2005, p. 259-264
3.
I. CORNELIU TURIANU
II. IOAN DOLTU
Infracţiuni contra demnităţii. Calomnia prin presă. Condiţii de reţinere. Pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor părinteşti. Cale de atac. Încălcarea dreptului la libera exprimare (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 28 sept. 2004 în cauză Sabou şi Pârcălab împotriva României)
„DREPTUL”,   nr. 10/2005, p. 199-218
4.
CORNELIU TURIANU
Dreptul la un proces echitabil. Principiul securităţii raporturilor juridice. Posibilitatea anulării repetate a unor hotărâri definitive (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 22.12.2004, în cauza Androne contra României)
„DREPTUL”,   nr. 1/2006, p. 269-276
5.
CORNELIU TURIANU
Două hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cursul anului 2005, privitoare la respectarea bunurilor
„DREPTUL”,   nr. 6/2006, p. 231-235
6.
CORNELIU TURIANU
Criteriile de stabilire a sancţiunilor aplicabile în cazul practicilor anticoncurenţiale reflectate în practica jurisdicţionalî comunitară
„DREPTUL”, nr. 7/2008, p. 301-305
7.
CORNELIU TURIANU
Criterii de determinare a „caracterului descurajator” al sancţiunilor aplicabile în cazul practicilor anticoncurenţiale. Soluţii din practica judiciară a instanţelor comunitare
„DREPTUL nr. 8/2008, p. 256-261”
8.
CORNELIU TURIANU
Grupaj de jurisprudenţă a instanţelor judecătoreşti comunitare în ceea ce priveşte aplicarea principiului egalităţii de tratament, în cazul încălcării regulilor concurenţei
„DREPTUL” nr. 9/2008, p. 266-268
9.
CORNELIU TURIANU
Sinteză de practică judiciară a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în materia ajutoarelor de stat. Recurs în anulare împotriva deciziilor Comisiei Europene. Condiţii de admisibilitate
„DREPTUL nr. 1/2009, p. 254-258”

E. STUDII ŞI ARTICOLE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


           a)   Studii, discuţii, comentarii

  

1.       
CORNELIU TURIANU
Puterea lucrului judecat a hotărârilor privind controlul provenienţei bunurilor persoanelor fizice
Revista  română  de  drept” nr. 9/1973, p. 57-60
2.       
MARCU MANASE (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Participarea tuturor coschimbaşilor în procesele îndreptate împotriva locatarului care refuză să consimtă la schimbul de locuinţe
Revista  română  de  drept” nr. 7/1973, p. 93-98
3.       
LUCIAN MIHAI (I)
CORNELIU TURIANU (II)
 Unele aspecte referitoare la principiul autorităţii de lucru judecat în materia dreptului familiei
Revista  română  de  drept” nr.  9/1981, p. 20-24
4.       
CORNELIU TURIANU
Părăsirea fără drept a locului  accidentului
Studii  şi  cercetări  juridice”  nr. 3/1984,            p. 250-258
5.
CORNELIU TURIANU
VALERIU STOICA
Partajul bunurilor care formează obiect de executare silită sau asupra cărora au fost luate măsuri asiguratorii 
„Revista  română  de  drept” nr. 3/1985, p. 22-29
6.
MIHAI PETROVICI,
GEZA-LACZKO DAVID (I)
GHEORGHIŢĂ MATEUŢ(II)
CORNELIU TURIANU (III)
Unele consideraţii în legătură cu structura infracţiunii  prevăzută de art. 178 alin. 3 din Codul penal
Revista română de drept” nr. 6/1986, p. 47-51
7.
CORNELIU TURIANU
Conducerea unui autovehicul de către o persoană în stare de ebrietate sau cu o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală
Studii  şi  cercetări  juridice  nr. 3/1986,
p. 254-282
8.
CORNELIU TURIANU
Garanţiile procesuale în cauzele penale privind pe minori 
Revista   română   de   drept”  nr. 11/1988,
p. 27-38
9.
CORNELIU TURIANU
AUREL CRISTIAN
Expertiza tehnică referitoare la evaluarea construcţi-ilor în cauzele privind controlul provenienţei bunurilor în temeiul Legii nr. 18/1968
„REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT” nr. 1/1988, p. 10-18
10.
CORNELIU TURIANU
AUREL CRISTIAN
Stabilirea valorii suplimentare în cazul contractelor I.C.V.L.
„REVISTA ECONOMICĂ” nr. 11/1988, p. 2-3.
11.
CORNELIU TURIANU
Obligaţia plăţii anticipate a taxelor de timbru, în litigiile dintre unităţile socialiste
Revista română de drept” nr. 7/1989, p. 25-30
12.
GHEORGHE BELEIU
CORNELIU TURIANU
Încheierea contractului economic prin efectul hotărârii de rezolvare a neînţelegerilor precontractuale (I)
Curier  economic - legislativ”   nr. 40 din        6 octombrie 1989, p. 1-3
13.
GHEORGHE BELEIU
CORNELIU TURIANU
Încheierea contractului economic prin efectul hotărârii de rezolvare a neînţelegerilor precontractuale (II) 
Curier economic - legislativ” nr. 42 din 20 octombrie 1989, p. 1-3
14.
GHEORGHE BELEIU
CORNELIU TURIANU
Încheierea contractului economic prin efectul hotărârii de rezolvare a neînţelegerilor precontractuale (III)
Curier economic - legislativ” nr. 43 din 27 octombrie 1989, p. 12-13
15.
VALERIU STOICA
CORNELIU TURIANU
Obligaţia de garanţie contra viciilor bunurilor vândute de persoanele fizice, cu privire specială asupra autovehiculelor 
Revista română de drept” nr. 9-12/1989, p. 6-18
16.
VALERIU STOICA
CORNELIU TURIANU
Autovehiculul  în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor
Revista română de drept” nr. 4/1989, p. 41-57
17.
CORNELIU TURIANU (I) 
VALENTIN PRISĂCARU(II)
Legitimarea procesuală în cazul unităţilor care nu sunt părţi în contractele economice
„DREPTUL”  nr. 3/1990, p. 20-26
18.
CORNELIU TURIANU
Discuţii în legătură cu infracţiunea de tăiere ilegală a bovinelor şi cabalinelor 
„DREPTUL”  nr. 5/1990, p. 36-44
19.
CORNELIU TURIANU
Implicaţii de ordin procesual ale prevederilor Decretului-lege nr. 5/ 1989
Dreptul” nr. 1/1991, p. 28-30
20.
EUGEN CALOMFIRESCU(I)
CORNELIU TURIANU(II)
Încadrarea juridică a faptei de instalare clandestină a unui post telefonic
„DREPTUL” nr. 2-3/1991, p. 35-38
21.
MIHAI PETROVICI (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii despre natura juridică şi structura infracţiunii prevăzute de art. 178 alin. 3 din Codul penal 
DREPTUL” nr. 4-5/1991, p. 55-70
22.
CORNELIU TURIANU
Discuţii cu privire la caracterul Decretului-Lege nr. 5/1989 şi unele consecinţe de ordin practic în ceea ce priveşte aplicarea legii penale în timp 
DREPTUL” nr. 7-8/1991, p. 112-115
23.
CORNELIU TURIANU
Note de lectură în legătură cu lucrarea „Genocidul”, (autor dr. Gh. Diaconescu) 
„DREPTUL” nr. 7-8/1991, p. 132-138
24.
CORNELIU TURIANU
Încadrarea juridică a faptei celui care pretinzându-se ofiţer de poliţie şi folosind în acest scop o legitimaţie falsificată determină o persoană să-i dea unele bunuri şi o sumă de bani 
DREPTUL” nr. 2/1992, p. 49-56
25.
CORNELIU TURIANU
Calculul pedepsei ce se execută prin muncă fără privare de libertate în ipoteza în care condamnatul s-a aflat în concediu medical
DREPTUL” nr. 5/1992, p. 69-71
26.
CORNELIU TURIANU
Obligaţia părţilor de a-şi întreţine copilul devenit major şi aflat în continuare la studii 
DREPTUL” nr. 7/1992, p. 52-56
27.
MIOARA-KETTY GUIU
CORNELIU TURIANU
Discuţii în legătură cu menţinerea în vigoare a dispoziţiilor legii penale referitoare la infracţiunile contra avutului obştesc 
„DREPTUL” nr. 8/1992, p. 42-50
28.
CORNELIU TURIANU
Cu privire la dreptul unui soţ de a solicita în anumite situaţii evacuarea celuilalt soţ din locuinţa comună
„DREPTUL” nr. 3/1993, p. 42-45
29.
CORNELIU TURIANU
Răspunderea civilă pentru daune morale 
DREPTUL” nr. 4/1993, p. 11-27
30.
CORNELIU TURIANU
Stabilirea despăgubirilor civile în condiţiile influenţelor proceselor inflaţioniste
DREPTUL” nr. 11/1997, p. 35-36
31.
CORNELIU TURIANU
Imunitatea parlamentară 
DREPTUL” nr. 6/1999, p. 22-25
32.
CORNELIU TURIANU
Infracţiunile contra demnităţii şi presa 
„DREPTUL” nr. 1/2000, p. 104-109
33.
CORNELIU TURIANU   
Contribuţii jurisprudenţiale la clarificarea conţinutului prevederilor art. 6  paragraful 1, fraza 1, din Convenţia pentru apărarea  drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale  referitoare la cerinţa soluţionării litigiilor, „într-un termen rezonabil”
 „DREPTUL” nr. 9/2000, p.  158-160
34.
COSTEL NICULEANU (I)
HORIA DIACONESCU (II)
CORNELIU TURIANU (III)
Posibilitatea comiterii infracţiunii de favorizare a infractorului de  către  persoana  vătămată prin infracţiune
„Dreptul” nr. 5/2001, p. 173-190
35.

CORNELIU TURIANU    

                                                   
Discuţie în legătură cu eventuala modificare a reglementării imunităţii parlamentare şi a şefului statului
„Dreptul” nr. 7/2001, p. 26- 32
36.
COSTEL NICULEANU (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţie privind condiţiile de reţinere a infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de   infracţiuni
Dreptul”   nr. 10/2001,  p.  93-104
37.
LIVIU ANCHIDIN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii în legătură cu infracţiunea de furt săvârşită între soţi
Dreptul” nr. 11/2001, p.  103-110
38.
IOANA VĂDUVA (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Aplicabilitatea prevederilor art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990 – efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită persoanelor care nu au calitatea de comerciant
Dreptul” nr. 11/2001, p.  145-149
39.
ADRIAN-ŞTEFAN TULBURE(I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Din nou despre calitatea procesuală a societăţii de asigurare în procesul penal                                                               
 Dreptul” nr. 12/2001, p.  135-140
40.
DORIN CIUNCAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii în legătură cu condiţiile  în care procurorul competent  poate   autoriza   o   înregistrare audio-video                                                                
Dreptul” nr. 1/2002, p.  148-153
41.
CORNELIU TURIANU CONSTANTINE MANZINI
Telececul
Tribuna economică”, nr.  9/2002,  p.  56-57
42.
CORNELIU TURIANU CONSTANTINE MANZINI
Implicaţiile   introducerii  monedei “euro” asupra executării obligaţiilor scadente
Tribuna   economică  nr. 10/2002,   p. 59-60
43.
CORNELIU TURIANU CONSTANTINE MANZINI
Dobânda în reglementarea şi practica judiciară a statului New York, SUA
Tribuna   economică”   nr.  13/2002, p.  53-54
44.
CORNELIU TURIANU
Reflecţii în legătură cu diferenţierea  dintre forma “excesului nejustificat” şi “excesului scuzabil” în cazul legitimei apărări
Dreptul” nr. 4/2002, p.  161-166
45.
CORNELIU TURIANU
Discuţie în legătură cu admisibilitatea unei noi cereri de amânare a executării pedepsei pe acelaşi motiv al consecinţelor grave pentru familia condamnatului
„Dreptul” nr. 4/2002, p.  183-186.
46.
CORNELIU TURIANU
Discuţie în legătură cu neconstituţionalitatea art. 140/1  alin. 6 teza III din   Codul   de   procedură   penală
Dreptul” nr. 5/2002, p.  136-140
47.
CORNELIU TURIANU
Limitele sesizării, prin rechizitoriu, a instanţei de judecată
„Dreptul” nr. 6/2002, p.  160-164
  
48.
BETINO DIAMANT (I)
 VASILE LUNCEAN;
CORNELIU TURIANU (II)
Probleme de ordin procesual pe care  le ridică prevederile art. 720¹ din Codul de procedură civilă referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială
Dreptul” nr. 8/2002, p.  126-134
49.
GIGEL POTRIVITU (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Amenzile judiciare în procesul penal
Dreptul” nr. 9/2002, p.  147-160
50.
CORNELIU TURIANU CONSTANTINE MANZINI
Riscul pieirii lucrului în contractul de vânzare în dreptul statului New York, SUA
Tribuna economică” nr. 21/2002,   p.  51-59
51.
CORNELIU TURIANU CONSTANTINE MANZINI
Recunoaşterea în New York a hotărârilor judecătoreşti străine
Tribuna economică” nr. 37/2002, p.  61-63
52.
COSTEL NICULEANU(I)
CORNELIU TURIANU(II)
Posibilitatea reţinerii circumstanţei agravante generale reglementată de art. 75  lit. b, în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 75 lit. c  din Codul penal
Dreptul”  nr. 11/2002, p.  132-137
53.
GIGEL POTRIVITU (I)
CORNELIU TURIANU (ii)
Discuţii în legătură cu competenţa instanţei de judecată de a soluţiona plângerea împotriva ordonanţei de arestare preventivă, atunci când, ulterior emiterii ordonanţei, organul de urmărire penală schimbă încadrarea juridică a faptei
Dreptul”  nr. 11/2002, p.  220-226
54.
AURICA GRIGORESCU(I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii în legătură cu competenţa materială a instanţei de judecată privind infracţiunea de trafic de droguri
Dreptul”  nr. 12/2002, p.  156-162
55.
marius vasile (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii privind competenţa procurorului de a lua măsura de siguranţă de interzicere a unei funcţii sau profesii
Dreptul”  nr. 12/2002, p.  166-172
56.
pavel boscaneanu (I)
liviu herghelegiu
CORNELIU TURIANU (II)
Modul de calcul al termenului de prescripţie a răspunderii penale în cazul infracţiunilor rămase în stare de tentativă
Dreptul”  nr. 1/2003, p.  115-121
57.
gelu moraru (I)
corneliu turianu (II)
Încadrarea juridică a faptelor de sustragere de contactori electrici de la sondele petroliere. Înţelesul noţiunii  “componente ale reţelelor electrice”
Dreptul”  nr. 2/2003, p.  167-173
58.
corneliu turianu
Imunitatea în dreptul român
Dreptul”  nr. 2/2003, p.  110-113
59.
BETINIO DIAMANT
Elena blîndu (I)
corneliu Turianu (II)
Discuţie cu privire la caracterul deciziilor civile ale Curţii Supreme de Justiţie, date în secţiuni unite, ca urmare a introducerii unor recursuri în interesul legii
„DREPTUL” nr. 7/2003, p. 89-94
60.
CORNELIU TURIANU
Încadrarea juridică a faptei de a folosi postul telefonic cedat o dată cu vânzarea apartamentului, mai înainte de a se fi făcut formalităţile de schimbare a titularului acestui post telefonic
„DREPTUL” nr. 8/2003, p. 143-146
61.
CORNELIU TURIANU
Natura juridică şi efectele instituţiei revocării graţierii condiţionate a unei pedepse pronunţate cu suspendarea condiţionată a executării
„DREPTUL” nr. 4/2004, p. 147-154.
62.
LIVIU HERGHELEGIU (i)
CORNELIU TURIANU (ii)
Amânarea executării pedepsei. Cereri succesive. Criterii de admitere sau respingere
„DREPTUL” nr. 9/2003, p. 214-217
63.
CORNELIU TURIANU
Patrimoniul. Noţiuni introductive (I)
„REVISTA CRITICĂ DE DREPT ŞI ISTORIA DREPTULUI” nr. 1/2004, p. 5-14
64.
CORNELIU TURIANU
Analiză a reglementării instituţiei revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei
„DREPTUL” nr. 1/2005, p. 211-219
65.
CORNELIU TURIANU
Discuţie cu privire la procedura administrativă de acordare a despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv care nu pot fi retrocedate în natură
„DREPTUL” nr. 12/2005, p. 68-71
66.
CORNELIU TURIANU
Principii fundamentale ale independenţei magistraţilor şi corelarea lor cu garantarea şi aplicarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
„DREPTUL” nr. 4/2006, p. 191-201
67.
CORNELIU TURIANU
Documente adoptate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, referitoare la principiile privind independenţa magistraţilor
„DREPTUL” nr. 5/2006, p. 82-90
68.
CORNELIU TURIANU
Discuţie pe tema constituţionalităţii prevederilor art. 1089 alin. 2 din Codul civil: anatocismul
„DREPTUL” nr. 1/2007, p. 134-139
69
CORNELIU TURIANU
Validitatea societăţilor comerciale constituite între soţi
„DREPTUL” nr. 1/2008, p. 110-115
70.
CORNELIU TURIANU
Interpretări actualizate referitoare la natura juridică a contractului de împrumut
„DREPTUL” nr. 5/2008, p. 84-94
71.
CORNELIU TURIANU
Contractul de cont curent în dreptul societăţilor comerciale
„DREPTUL” nr. 6/2008, p. 98-115


b)   Sinteze de practică judiciară

           

1.
CORNELIU TURIANU
Sinteză de practică judiciară în legătură cu definirea unora din noţiunile de bază ale legislaţiei rutiere 
Revista română de drept” nr. 4/1986, p. 41-48
2.
CORNELIU TURIANU
LUCIAN MIHAI
Examen teoretic al practicii judiciare cu privire la aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării vehiculului care a servit la săvârşirea infracţiunii
Revista  română  de  drept” nr. 5/1987, p. 38-42
3.
CORNELIU TURIANU
Sinteză teoretică şi practică în legătură cu sistemul sancţionator aplicabil minorilor care comit fapte prevăzute de legea penală
Revista română de drept” nr. 11/1987, p. 25-42
4.
CORNELIU TURIANU
Sinteză teoretică şi practică în legătură cu procedura în cauzele cu infractori minori
Revista română de drept” nr. 12/1987, p. 38-50
5.
CORNELIU TURIANU
Sinteză teoretică şi practică referitoare la confiscarea vehiculelor care au fost folosite pentru comiterea infracţiunii 
„DREPTUL” nr. 4/1992, p. 59-65
6.
CORNELIU TURIANU
Contribuţii jurisprudenţiale la clarificarea conţinutului
Prevederilor art. 6, paragraful 1, fraza 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la cerinţa soluţionării litigiilor „într-un termen rezonabil”
„DREPTUL” nr. 9/2000, p. 158-161
7.
CORNELIU TURIANU
Sinteză de practică judiciară în legătură cu acţiunile în revendicare a imobilelor trecute în proprietatea statului după 6 martie 1945
„DREPTUL” nr. 12/2003, p. 168-198
8.
CORNELIU TURIANU
Sinteză de practică judiciară în legătură cu dreptul de proprietate – acţiunea în revendicare
„DREPTUL”  nr. 1/2004, p. 231-248
9.
CORNELIU TURIANU
Hotărâri adnotate ale Curţii Supreme de Justiţie, pronunţate în cursul anului 2002, în legătură cu apelul
„DREPTUL” nr. 2/2004, p. 202-210
10.
CORNELIU TURIANU
Soluţii adnotate din practica Curţii Supreme de Justiţie, secţia civilă, referitoare la taxa judiciară de timbru
„DREPTUL” nr. 3/2004, p. 235-244
11.
CORNELIU TURIANU
Sinteză tematică, teoretică şi de practică judiciară în legătură cu instituţiile procedurale ale îndreptării erorilor materiale, modificării actelor procedurale şi înlăturării omisiunilor în procesul penal
„DREPTUL” nr. 5/2004, p. 254-258


c)   Probleme juridice curente


1.       
CORNELIU TURIANU
Efectul întreruptiv al prescripţiei achizitive a Legilor nr.  58/1974 şi nr.  59/1974  
„DREPTUL” nr. 9/1992, p. 67-68
2.       
CORNELIU TURIANU
Înţelesul noţiunii de „motive temeinice” care justifică păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei  
„DREPTUL” nr. 9/1992, p.  68-69
3.       
CORNELIU TURIANU
Limitele efectelor abrogării Decretului  nr. 223/1974  
„DREPTUL” nr. 9/1992, p. 69-70
4.       
CORNELIU TURIANU
Măsurile educative aplicabile minorilor infractori
„DREPTUL” nr. 9/1992, p. 70-71
5.       
CORNELIU TURIANU
Pierderea dreptului locativ prin neuz,  
„DREPTUL” nr. 9/1992,  p. 71-72 
6.       
CORNELIU TURIANU
Situaţia infractorilor minori neîncadraţi în muncă sau neintegraţi în vreo formă de şcolarizare
„DREPTUL” nr. 9/1992,  p. 72-73
7.       
CORNELIU TURIANU
Aplicarea pedepsei în cazul săvârşirii unor infracţiuni concurente după liberarea condiţionată
„DREPTUL” nr. 10/1992,  p.  80-82
8.       
CORNELIU TURIANU
Despre posibilitatea evacuării din domiciliul comun a soţului, în caz de violenţă exercitată asupra soţiei
„DREPTUL” nr. 10/1992, p. 82-84
9.       
CORNELIU TURIANU
Dificultăţi în legătură cu determinarea caracterului faptelor de sustragere repetată - unitate naturală de infracţiune şi infracţiune continuată  
„Dreptul” nr. 10/1992, p. 82-84
10.   
CORNELIU TURIANU
Imposibilitatea morală de a preconstitui un înscris
 „DREPTUL” nr. 10/1992,  p. 84-85
11.   
CORNELIU TURIANU
Soluţii contradictorii din practica judiciară în procesele de divorţ, când se constată culpa exclusivă a soţului reclamant
„DREPTUL” nr. 10/1992,  p. 85-86
12.   
MARIA  MORARU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Natura juridică a convenţiei de înstrăinare a unui imobil de către o societate comercială contra acţiuni la o altă societate comercială
“Dreptul” nr. 2/1994,  p.  77-78
13.   
ION IMBRESCU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Inadvertenţe de ordin legislativ. Legea nr. 27/1974 şi Legea nr. 15/1994 cu privire la domeniul administraţiei publice
“Dreptul” nr. 12/1994,  p.  4-43
14.   
ANTON TRĂILESCU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţii în legătură cu forţa juridică a adeverinţelor de proprietate
„DREPTUL” nr. 8/1993, p. 39-43
15.   
FLOREA IOAN CIOBANU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Probleme în legătură cu partajul succesoral în lumina prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991
„DREPTUL” nr. 9/1993, p. 56-60
16.   
IOAN VUŞCAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Unele probleme în legătură cu aplicarea Legii nr. 76/1992 (scadenţa creanţelor, incapacitatea de plată şi timbrarea cererii de chemare în judecată)
„DREPTUL” nr. 1/1995, p. 72-74
17.   
CONSTANTIN PANAIT (I)
GHEORGHE BĂLAN (II)
CORNELIU TURIANU (III)
Temeiul juridic al sancţionării nedepunerii bilanţului contabil anual
 „DREPTUL” nr. 12/1995, p. 58-60
18.   
EMIL TOPA (I)
CORNELIU TURIANU (II)
O opinie în legătură cu reglementarea perisabilităţilor
„DREPTUL” nr. 12/1995, p. 62-64
19.   
MARIA MORARU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţie în legătură cu posibilitatea participării consiliului local la constituirea unei societăţi mixte cu capital român şi străin, aducând ca aport terenul pe care este amplasată construcţia
 „DREPTUL” nr. 3/1996, p. 53-55
20.   
GIGEL POTRIVITU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Încadrarea juridică a faptei de deţinere fără drept de capse genofix (de împlântat bolţuri)
„DREPTUL” nr. 2/1997, p. 98-100
21.   
FREDDY GÂRBACI (I)
CORNELIU TURIANU (II)
În ce măsură cărţile din biblioteca unei şcoli sunt proprietate publică sau privată  
„DREPTUL” nr. 3/1997, p. 90-96
22.   
DORIN CIUNCAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Efectul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de timbru judiciar în cazul cererilor în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile  
„DREPTUL” nr. 2/1998, p. 67-71
23.   
GIGEL POTRIVITU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Observaţii în legătură cu reglementarea infracţiunilor de concurenţă neloială
„DREPTUL” nr. 5/1998, p. 78-82
24.   
DORIN CIUNCAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Curgerea termenului de reabilitare în cazul liberării condiţionate dintr-o pedeapsă graţiată condiţionat, aplicată prin hotărârea de condamnare
„DREPTUL” nr. 9/1999, p. 114-118
25.   
RADU LUPAŞCU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Consecinţa redactării minutei de către o persoană care nu face parte din completul de judecată
„DREPTUL” nr. 4/2000, p. 135
26.   
TRAIAN DIMA (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Subiectul activ al formei agravate a infracţiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive prevăzută de art. 280 alin. 2 din Codul penal
„DREPTUL” nr. 5/2000, p. 89-92
27.   
CHIŢU OLTEAN (I)
CORNELIU TURIANU(II)
Discuţie despre neconstituţionalitatea prevederilor legale referitoare la cuantumul majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare
„DREPTUL” nr. 7/2000, p.  128-130
28.   
CORNELIU TURIANU
Limitele obligativităţii asistenţei juridice   
Dreptul” nr. 7/2000, p.  131
29.   
IONEL MUNTEANU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţie în legătură cu conţinutul infracţiunilor de serviciu  prevăzute  de art. 248 şi 249 din C. pen.
Dreptul” nr. 9/2000, p.  89-94
30.   
CORNELIU TURIANU
Limitele avizului ministrului justiţiei pentru trimiterea în judecată a notarilor publici
„Dreptul” nr. 11/2000, p.  107-108
31.   
MIHAELA VASIESCU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Suportarea cheltuielilor judiciare ocazionate de retribuirea avocaţilor numiţi din oficiu în cazul asistenţei juridice obligatorii
„DREPTUL” nr. 11/2000, p. 109-111
32.   
CORNELIU TURIANU
Corelaţia – în ceea ce priveşte latura subiectivă – între acţiunea principală şi acţiunea adiacentă, în cazul infracţiunii de tâlhărie  
„Dreptul” nr. 12/2000, p.  80-83
33.   
SEVER ALICU (I)
CRIS DUMITREASA(II)
CORNELIU TURIANU(III)
Participaţia penală proprie la infracţiunea de furt, în condiţiile în care unul din subiecţii activi are vreuna din calităţile prevăzute de art. 210 C. pen,
„DREPTUL” nr. 1/2001, p. 122-128
34.   
CORNELIU TURIANU
Înlocuirea executării pedepsei închisorii pentru militari
„DREPTUL” nr. 2/2001, p. 175-177
35.   
ŞTEFAN VINŢELER (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Discuţie privind aplicabilitatea prevederilor art. 81 alin. 3 din Codul penal în cazul tentativei
„DREPTUL” nr. 3/2001, p. 122-130
36.   
CORNELIU TURIANU
Consideraţii în legătură cu conţinutul noţiunii de “evaziune  fiscală”
„Dreptul” nr. 8/2001, p.  129-133
37.   
CONSTANTIN SIMA (I) CORNELIU TURIANU (II)
Funcţionarul bancar ca obiect al infracţiunii prevăzute în art. 263 din Codul penal
„Dreptul” nr. 8/2001, p.  160-165
38.   
BETINIO DIAMANT
V. LUNCEANU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Limitele reprezentării judiciare convenţionale – repre-zentarea prin avocat
Dreptul” nr. 9/2001, p.  117-120
39.   
CORNELIU TURIANU
Discuţie cu privire la condiţiile în care  poate fi reţinută infracţiunea de abuz de încredere. Diferenţierea faţă de infracţiunea de  furt
Dreptul”, nr. 3/2002, p.  107-109
40.   
CORNELIU TURIANU
Interpretarea art. 227 din Codul de procedură penală cu privire la obligaţia persoanelor cu atribuţii de control de a sesiza organele de urmărire penală atunci când constată săvârşirea de infracţiuni
Dreptul” nr. 2/2002, p.  177-178

d)     Practica jurisdicţională rezumată şi comentată


1.       
CORNELIU TURIANU (I) 
DUMITRU FLORESCU (II)
Divorţ. Retragerea acţiunii. Inadmisibilitatea revenirii (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a V-a civilă, decizia nr. 1096/1971)
Revista română de drept” nr. 8/1972, p. 117-123
2.       
ARISTOTEL VERDEŞ (I) 
CORNELIU TURIANU (II) 
MIHAIL MAYO
Înşelăciune în paguba avutului obştesc. Sustrageri din casetele automate pentru bagaje din gările C.F.R.  (Judecătoria sectorului 8 Bucureşti,  sentinţa  penală  nr. 1528/1972) 
Revista română de drept” nr. 12/1974, p. 59-66
3.       
ILIE GH. TURIANU
CORNELIU TURIANU
Obligaţie de întreţinere a copiilor. Stabilirea cuantumului pensiei. Condiţii şi elemente de apreciere (Tribunalul judeţean Timiş, decizia civilă nr. 685/1972) 
Revista română de drept” nr. 4/1974, p. 121-127
4.       
N. ILIESCU-INOTEŞTI
CORNELIU TURIANU
Ocrotirea minorilor. Deficient recuperabil. Regim de semiinternare. Suportarea cheltuielilor (Judecătoria sectorului 8 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 1311/1973)
Revista română de drept” nr. 9/1974, p. 45-48
5.       
CORNELIU TURIANU
N. ILIESCU-INOTEŞTI
Furt din dormitorul comun. Efracţie. Lipsa plângerii prealabile. Consecinţe  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 2355/1974)
Revista română de drept” nr. 12/1975, p. 39-44
6.       
CORNELIU TURIANU
Regimul armelor şi muniţiilor. Regimul materialelor explozive. Nerespectare. Concurs de infracţiuni (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 1195/1975) 
Revista română de drept” nr. 4/1976, p. 47-50
7.       
PETRE MARICA
CORNELIU TURIANU(I)
ILIE STOENESCU (II)
Simulaţie. Soluţia ce se pronunţă cu referire la actul aparent şi la cel secret. Casare cu trimitere. Cazuri în care poate interveni concomitent cu modificarea hotărârii (Tribunalul judeţean Ilfov, decizia civilă nr. 724/1975) 
Revista română de drept” nr. 5/1976, p.  51-55
8.       
CORNELIU TURIANU
PETRE MARICA
Contract de vânzare cu plata în rate. Subdobânditor. Acţiune în justiţie îndreptată împotriva acestuia  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, decizia nr. 1923/1974) 
Revista română de drept” nr. 9/1976, p. 42-43
9.       
PETRE MARICA
CORNELIU TURIANU
Act autentic. Pact comisoriu expres. Acţiune pentru valorificarea creanţei  (Judecătoria sectorului 2 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 314/1976)
Revista română de drept” nr. 12/1976, p. 42-44
10.   
CORNELIU TURIANU
AVRAM FILIPAŞ (I)
DORU PAVEL (II)
Calomnie. Mărturie mincinoasă. Afirmaţii făcute de martor într-un proces civil (Judecătoria sectorului 8 Bucureşti, sentinţa penală nr. 511/1976) 
Revista română de drept” nr. 6/1977, p. 50-52
11.   
CORNELIU TURIANU
Simulaţie. Probe. Drept de retenţie. Condiţii (Tribunalul Suprem, secţia civilă, decizia nr. 459/1977) 
Revista română de drept” nr. 5/1978, p. 48-53
12.   
CORNELIU TURIANU (I)
VASILE PAPADOPOL (II)
Furt de folosinţă a unui autovehicul. Avarierea acestuia. Neînceperea urmăririi penale. Acţiune civilă în procesul penal pornit pentru alte infracţiuni  (Judecătoria sectorului 8 Bucureşti, sentinţa penală  nr. 266/1978)
Revista română de drept” nr. 3/1979, p. 46-51
13.   
CORNELIU TURIANU
Pedeapsă cu executare prin muncă. Militar în termen. Condiţii de aplicare  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 227/1979), 
Revista română de drept” nr. 11/1979, p. 58-61
14.   
CRISTIANA TURIANU 
CORNELIU TURIANU
Contestaţie la executare. Computarea închisorii contra- venţionale din pedeapsa închisorii. Condiţii  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 1004/1980)
Revista română de drept” nr. 11/1981, p. 39-41
15.   
CRISTIANA TURIANU 
CORNELIU TURIANU (I) 
NICOLAE IONESCU
DORIN CIUNCAN (II)
Liberare condiţionată. Cerinţe legale. Aprecierea pericolului social (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 361/1980)
Revista română de drept” nr. 3/1981, p. 52-56
16.   
CRISTIANA TURIANU 
CORNELIU TURIANU
Plângere prealabilă. Neprezentarea părţii vătămate la două termene de judecată consecutive. Lipsa apărătorului ales. Consecinţe (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia nr. 1890/1981) 
Revista română de drept” nr. 10/1982, p. 53-55
17.   
CRISTIANA TURIANU 
CORNELIU TURIANU (I)
VASILE PAPADOPOL (II)
Executarea pedepsei închisorii prin muncă. Arestare preventivă pentru săvârşirea altei infracţiuni. Inexistenţa vreunei cauze de revocare. Competenţă (Tribunalul judeţean Bacău, decizia penală nr. 33/1981) 
Revista română de drept” nr. 7/1982, p. 77-82
18.   
CORNELIU TURIANU
Răspunderea civilă delictuală. Accident de circulaţie. Avarierea autoturismului părţii civile. Discuţii între conducătorul auto şi partea civilă în timpul conducerii autovehiculului. Consecinţe cu privire la despăgubiri  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia   nr. 626/1981)
Revista română de drept” nr. 4/1982, p. 52-55
19.   
CRISTIANA TURIANU
CORNELIU TURIANU
Circulaţie pe drumurile publice. Conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. Îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita admisă de lege. Accident care a avut ca urmare moartea unei persoane. Încadrare juridică  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia I penală, decizia  nr. 1581/1981) 
Revista română de drept” nr. 3/1983, p.  52-57
20.   
CORNELIU TURIANU 
CRISTIANA TURIANU
Poprire. Validare. Prestaţii periodice cu caracter de despăgubiri. Rate nescadente  (Tribunalul  Municipiului  Bucureşti,  Secţia   a IV-a civilă, decizia nr. 898/1983) 
Revista română de drept” nr. 11/1983, p. 48-51
21.   
CORNELIU TURIANU 
CRISTIANA TURIANU
Mijloace de plată străine. Valută găsită întâmplător. Nerespectarea obligaţiei de predare a acesteia  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a II-a penală, decizia  nr. 1593/1982) 
Revista română de drept” nr. 6/1984, p. 55-59
22.   
CORNELIU TURIANU
LUCIAN MIHAI
Obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copii. Cereri distincte succesive. Stabilirea cuantumului pensiei. Rolul activ al instanţei  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 3841/1983) 
Revista română de drept   nr. 12/1984, p. 54-60
23.   
LUCIAN MIHAI
CORNELIU TURIANU
Comodat. Antecontract. Înstrăinarea bunului ce formează obiectul antecontractului de comodat. Consecinţe  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, decizia  nr. 2705/1983) 
Revista română de drept” nr. 5/1985, p. 52-58
24.   
CORNELIU TURIANU
VALERIU STOICA
Folosinţa locuinţelor. Cote-părţi de întreţinere, folosinţă şi reparaţii. Neplată. Consecinţe. Problema dobânzilor (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 2280/1985)
Revista română de drept” nr. 12/1986, p. 51-57
25.   
VALENTIN DONCIU (I) 
CORNELIU TURIANU
VALERIU STOICA (II)
Circulaţie pe drumurile publice. Intersecţie cu circulaţie nedirijată. Definire. Consecinţe (Tribunalul judeţean Tulcea, decizia penală   nr. 289/1986) 
Revista română de drept” nr. 2/1987, p. 53-58
26.   
CORNELIU TURIANU
LUCIAN MIHAI
Procedura de brevetare. Avizul instituţiilor ştiinţifice 
Curier economic - legislativ” nr. 28/1988, p. 6-7
27.   
CORNELIU TURIANU
Contract de prestaţii servicii portuare. Operarea navelor într-un timp mai redus decât cel prevăzut în contractul de transport. Acordarea primei (despatch) plătită de armatorii străini (Tribunalul Suprem, în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 şi 3 din Legea de organizare judecătorească, decizia nr. 24/E din 23 mai 1988) 
Revista română de drept” nr. 6/1989, p. 55-58
28.   
CORNELIU TURIANU
Despăgubiri civile. Durată. Minor. Omorârea părintelui întreţinător. Necesitatea intentării unei noi acţiuni la împlinirea vârstei majoratului (Curtea Supremă de Justiţie, în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 şi 3 din Legea pentru organizarea judecătorească, decizia nr.  26/1990) 
„DREPTUL” nr. 7/1990, p. 60-62
29.   
ALEXANDRU PAICU (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Confiscare specială. Temei juridic. Confiscarea sumei de bani datorată ca despăgubire persoanei vătămate care nu s-a constituit parte civilă. Admisibilitate  (Judecătoria Baia Mare, sentinţa penală nr. 87/1989)
 „DREPTUL” nr. 8/1990, p. 69-74
30.   
ELISABETA ANTONESCU(I) CORNELIU TURIANU (II)
Minor. Faptă de competenţa comisiei de judecată. Intervenţia unui act de amnistie şi graţiere. Condiţii de aplicabilitate (Procuratura locală Mediaş, rezoluţia  nr. 775/P/1989) 
„DREPTUL” nr.  9-12/1990, p. 204-206
31.   
CORNELIU TURIANU
Minor.  Măsura educativă a trimiterii într-o şcoală specială de muncă şi reeducare. Inadmisibilitatea liberării condiţionate (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 487/1990) 
„DREPTUL” nr. 1/1991, p. 64-65
32.   
AURICĂ COCAINĂ (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Minor. Infracţiuni concurente. Pedepse aplicate prin hotărâri judecătoreşti distincte. Regim juridic  (Tribunalul judeţean Cluj, decizia penală nr. 414/1989) 
„DREPTUL” nr. 2-3/1991, p. 52-56
33.   
CORNELIU TURIANU
Mărturie mincinoasă. Cerinţa ca afirmaţia mincinoasă să se refere la împrejurări esenţiale. Aprecierea cu privire la sinceritatea convingerilor martorului  (Tribunalul judeţean Bihor, decizia penală nr. 73/1991) 
„DREPTUL” nr. 6/1991, p. 61-63
34.   
CORNELIU TURIANU
Pedeapsă. Individualizarea executării. Liberarea con- diţionată. Condamnat aflat în stare de libertate la data soluţionării cererii  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 561/1990) 
„DREPTUL” nr. 9/1991, p. 80-82
35.   
MARIANA COŢOFANĂ (I) (I) CORNELIU TURIANU (II)
Furt calificat. Săvârşirea prin escaladare şi efracţie. Infracţiune complexă. Inadmisibilitatea achitării inculpatului pentru infracţiunea de violare de domiciliu, reţinută prin rechizitoriu, ca fiind concurentă cu infracţiunea de furt calificat (Tribunalul judeţean Buzău, decizia penală nr. 127/1991) 
„DREPTUL” nr. 10-11/1991, p. 94-96
36.   
CORNELIU TURIANU
Confiscare specială. Condiţii de aplicare. Autoturism folosit pentru transportul porumbului furat (Tribunalul judeţean Bihor, decizia penală nr. 454 din 26 septembrie 1991) 
„DREPTUL” nr. 1/1992, p. 92-96
37.   
CONSTANTIN BONEA (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Notariat de stat. Natura juridică a organului şi actelor sale. Refuzul de eliberare a unei încheieri. Cale de contestaţie  (Tribunalul judeţean Brăila, decizia civilă nr. 394 din  13 septembrie 1991) 
„DREPTUL” nr. 3/1992, p. 57-60
38.   
ALEXANDRU PAICU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Infracţiune complexă. Condiţii de existenţă. Tâlhărie întreruptă şi reluarea ulterioară a acţiunii de furt însă fără a se mai comite acte de violenţă. Încadrare juridică  (Judecătoria Baia Mare, sentinţa penală nr. 252 din 11 aprilie 1991) 
„DREPTUL” nr. 6/1992, p. 73-77
39.   
CORNELIU TURIANU
Strămutarea judecării cauzei penale. Situaţia juridică în cazul dezinvestirii instanţei devenită competentă prin procedura strămutării. Noua sesizare a instanţei  (Tribunalul judeţean Sibiu, decizia penală nr. 7 din 18 martie 1992) 
„DREPTUL” nr. 7/1992, p. 64-68
40.   
CORNELIU TURIANU
Sesizarea instanţei penale. Sesizare „in rem”. Condiţii de admisibilitate. Faptă pentru care procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale. Nepunerea în discuţie a extinderii procesului penal. Consecinţe  (Tribunalul judeţean Constanţa, decizia penală nr. 431 din 14 mai 1992) 
„DREPTUL” nr. 8/1992, p. 67-69
41.   
CORNELIU TURIANU
Incompatibilitate. Condiţii de reţinere. Urmărire penală instrumentată de soţul judecătoarei care a făcut parte din completul de judecată (Tribunalul judeţean Sibiu, decizia penală nr. 483/1989)
„DREPTUL” nr. 9/1992, p.  59-62
42.   
NICOLAE MARIAN (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil.  Efecte  după abrogarea Legii  nr. 58/1974 şi Decretului nr. 144/1958. Aplicarea legii civile în timp.  Validitatea unui contract de vânzare-cumpărare a imobilului în cauză încheiat ulterior în formă autentică (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, decizia nr. 1795/1992) 
„DREPTUL” nr. 9/1993, p. 61-70
43.   
RADU BADIU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Folosirea instrumentelor oficiale false. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Conţinutul laturii obiective  (Judecătoria Buzău, sentinţa penală nr. 1005/1992) 
„DREPTUL” nr. 1/1994, p. 106-110
44.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN(I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Cheltuieli de judecată. Condiţii de acordare. Recunoaşterea de către pârât a pretenţiilor reclamantului. Punerea în întârziere. Modalitate. Existenţa unui proces anterior între părţi cu obiect similar  (Tribunalul judeţean Sibiu, decizia civilă nr. 340/1993)
 „DREPTUL” nr. 2/1994, p. 81-84
45.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I)
CORNELIU TURIANU(II)
Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor. Condiţii. Judecătoare care a mai participat la judecarea cauzei ca avocată  (Tribunalul judeţean Sibiu, decizia civilă nr. 373/1993) 
„DREPTUL” nr. 3/1994, p. 107-109
46.   
IOAN AUGUSTIN MAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Societatea comercială cu răspundere limitată. Transformare în societate pe acţiuni. Condiţii de validitate. Situaţia juridică a societăţilor care, prin asociere, au format o societate cu capital mixt român şi străin (Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 293/1993), 
„DREPTUL” nr. 4/1994, p. 82-84
47.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN(I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Constituţionalitatea legilor. Acte administrative cu caracter jurisdicţional. Hotărârile comisiilor judeţene instituite în baza Legii nr. 18/1991. Neîncălcarea principiului constituţional al liberului acces la justiţie (Curtea Constituţională, decizia nr. 41 din 7 iulie 1993) 
„DREPTUL” nr. 10-11/1994, p. 103-105
48.   
AUREL  SITARU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Succesiune. Partaj. Calitate procesuală. Persoane care au renunţat la succesiune. Terenuri agricole asupra cărora s-a dat posibilitatea moştenitorilor să-şi reconstituie dreptul de proprietate  (Judecătoria Strehaia, sentinţa civilă din 27 decembrie 1993, dosar 1740/1993)
 „DREPTUL” nr. 12/1994, p. 52-55
49.   
CORNELIU TURIANU
Fond funciar. Teren aferent casei vândute în anul 1965. Teren dat ca lot în folosinţă cumpărătorului construcţiei  (Tribunalul judeţean Botoşani, decizia civilă nr. 665/1993) 
„DREPTUL” nr. 2/1995, p. 59-61
50.   
MIRCEA PREDA (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Constituţionalitatea legilor. Acţiunea prefectului în contencios administrativ. Termen pentru introducerea acţiunii  (Curtea Constituţională, decizia nr. 137/1994)
„DREPTUL” nr. 5/1995, p. 53-57
51.   
LIDIA BARAC (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Circulaţie pe drumurile publice. Conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare. Autovehicul cu certificat internaţional de înmatriculare (Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 412/1994) 
„DREPTUL” nr. 6/1995, p. 77-81
52.   
MARIA MORARU (I) 
CORNELIU TURIANU (II)
Taxe vamale. Mod de calculare. Prezentarea unei facturi globale nedefalcate pentru utilaje importante. Procedura de urmat în acest caz (Judecătoria Alba Iulia, sentinţa civilă nr. 2709/1994)
„DREPTUL” nr. 7/1995, p. 60-63
53.   
CORNELIU TURIANU
Contract comercial. Elemente definitorii. Închirierea, de către o regie autonomă, de terenuri pentru amplasarea sondelor. Taxă de timbru (Tribunalul Covasna, decizia civilă nr. 32/1995), 
„DREPTUL” nr. 8/1995, p. 84-86
54.   
CORNELIU TURIANU
Regimul plăţilor agenţilor economici. Condiţii de aplicabilitate a procedurii instituite prin Legea nr. 76/1992. Constatare a însuşi raportului juridic obligaţional  (Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 595/1995)
„DREPTUL” nr. 2/1996, p. 93-95
55.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN(I) 
CORNELIU TURIANU(II)
Divorţ. Soţi cu reşedinţă în străinătate. Instanţă competentă. Admisibilitatea reprezentării lor prin avocaţi  (Tribunalul Sibiu, decizia civilă nr. 448/1995) 
„DREPTUL” nr. 3/1996, p. 74-78
56.   
CORNELIU TURIANU
Controlul financiar de stat. Limite. Măsuri luate de organul de control. Cale de atac  (Judecătoria Blaj, sentinţa civilă nr. 636/1995)
„DREPTUL” nr. 4/1996, p. 103-105
57.   
CONSTANTIN BONEA(I) CORNELIU TURIANU (II)
Competenţă materială. Raporturi juridice civile şi raporturi juridice comerciale. Diferenţiere (Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 230/A/1995)
„DREPTUL” nr. 5/1996, p. 90-92
58.   
LASCU LAURA CODRUŢA
 CORNELIU TURIANU
Cheltuieli judiciare. Condiţii de obligare. Minor faţă de care s-a luat o măsură educativă  (Tribunalul Sibiu, decizia penală nr. 2/1996)
„DREPTUL” nr. 6/1996, p. 104-107
59.   
FREDDY GÂRBACI (I)
CORNELIU TURIANU(II)
Furt calificat. Violare de domiciliu. Pătrunderea în timpul nopţii şi prin desfacerea sârmei care asigura poarta de intrare, în curtea victimei. Încadrare juridică  (Judecătoria Roşiorii de Vede, sentinţa penală nr. 338/1995) 
„DREPTUL” nr. 1/1997, p. 96-100
60.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I) CORNELIU TURIANU (II)
Constituţionalitatea legilor. Cerere de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate. Efecte. Încălcarea prevederilor constituţionale referitoare la ocrotirea dreptului de proprietate sau de moştenire  (Curtea Constituţională, decizia nr. 127 din 23 octombrie 1996) 
„DREPTUL” nr. 4/1997, p. 101-107
61.   
CORNELIU TURIANU
Arestare preventivă. Durată. Neprelungirea arestării la expirarea termenului de 30 de zile. Efecte  (Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţia I penală, decizia nr. 371/R din 17 iulie 1996) 
„DREPTUL” nr. 5/1997, p. 84-88
62.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I) CORNELIU TURIANU(II)
Încadrare juridică. Indicarea numai a textului referitor la agravantă cu înlăturarea textului conţinând incriminarea de bază. Consecinţe. Calea de rezolvare a acestei situaţii  (Tribunalul Sibiu, decizia penală nr. 345/1996)
„DREPTUL” nr. 6/1997, p. 101-104
63.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I) CORNELIU TURIANU (II)
Probe în civil. Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei. Constituţionalitatea textului  (Curtea Constituţională, decizia nr. 21 din  4 februarie 1997) 
„DREPTUL” nr. 8/1997, p.  111-115
64.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I) CORNELIU TURIANU (II)
Competenţă materială. Acţiune prin care se solicită plata locaţiei de gestiune. Cerere reconvenţională prin care se invocă intervenirea rezilierii contractului locaţiei de gestiune  (Tribunalul Sibiu, decizia civilă nr. 1175 din 22 septembrie 1997) 
„DREPTUL” nr. 3/1998, p. 118-121
65.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I)
ONISIE HANES
GHEORGHE STOIA (II)
CORNELIU TURIANU (III)
Recuzare. Judecător care şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă. Opinia exprimată de judecător în legătură cu excepţia de neconstituţionalitatea a unui text de lege  (Judecătoria Mediaş, încheierea din 15 octombrie 1997, dată în dosar nr. 4466/1996) 
„DREPTUL” nr. 4/1998, p. 101-104
66.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Constituţionalitatea legilor. Excepţie de neconstitu-ţionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996 (Curtea Constituţională, decizia nr. 176 din   16 noiembrie 1999)
„DREPTUL” nr. 10/2000, p.  127-131
67.   
BETINIO DIAMANT
VASILE LUNCEAN (I) CORNELIU TURIANU (II)
Carte funciară. Competenţa judecătorului delegat. Limite. Acelaşi judecător care a pronunţat hotărârea prin care s-a dispus intabularea. Incompatibilitate (Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 2476 din  25 octombrie 2000)
Dreptul” nr. 7/2001, p. 197-203
68.   
ADRIAN-VALERIU POPA (I)
CORNELIU TURIANU(II)
Furt. Impulsuri telefonice. Branşare ilegală, indirectă, la reţeaua de telecomunicaţii, prin intermediul postului telefonic al unui abonat care este, astfel, încărcat cu valoarea convorbirilor telefonice efectuate de autorul branşării ilegale (Curtea de Apel Craiova, secţia penală, decizia nr. 451 din 6 aprilie 2000)
Dreptul” nr. 11/2001, p.  178-188
69.   
ADRIAN-VALERIU POPA (I)
CORNELIU TURIANU(II)
Infracţiuni silvice. Tăierea fără drept de arbori din pădure proprietate privată. Condiţii de reţinere a infracţiunii. Subiectul activ al infracţiunii – calificarea acestuia (Curtea de Apel Craiova, decizia penală   nr. 659 din 8 iunie 2001)
Dreptul” nr. 9/2002, p.  189-199
70.
CONSTANTIN BUTIUC (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Punerea în executare a hotărârilor penale. Sesizarea făcută de judecătorul delegat cu punerea în executare a acestor hotărâri. Natura juridică a acestei sesizări. Limitele sesizării. Intervenirea graţierii după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (Tribunalul Sibiu, sentinţa penală nr. 216/2002)
“DREPTUL” nr. 9/2003, p. 243-248
71.
COSTEL NICULEANU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Incest. Situaţia premisă: preexistenţa raporturilor de rudenie în linie directă. Dovada existenţei acestor raporturi. Eroarea de fapt cu privire la aceste raporturi. Efecte (Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 458/2002)
“DREPTUL” nr. 10/2003, p. 230-235
72.
MIRCEA BĂDILĂ (I)
VASILE VIDRIGHIN;
CORNELIU TURIANU (II)
Acţiune civilă în procesul penal. Condiţii de admisibilitate. Prejudiciu cauzat cu prilejul săvârşirii unei fapte penale, dar care nu este urmarea faptei penale (Curtea de Apel Alba Iulia, secţia penală, decizia nr. 508/2002)
“DREPTUL” nr. 2/2004, p. 194-201
73.
CORNELIU TURIANU
Îndreptarea erorilor materiale în procesul civil. Completarea şi lămurirea înţelesului dispozitivului. Opţiunea între calea realizării acestor proceduri în faza de judecată sau în faza de executare. Admisibilitate
(Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 3780/2002)
“DREPTUL” nr. 5/2004, p. 254-258
74.
VASILE VIDRIGHIN (i)
CORNELIU TURIANU (ii)
Apel. Casare cu trimitere spre rejudecare. Condiţii. Cazuri în care se procedează la casarea cu trimitere spre rejudecare. Neconcordanţă între considerentele şi dispozitivul hotărârii adoptate de prima instanţă (Tribunalul Sibiu, decizia penală nr. 423/2003)
“DREPTUL” nr. 7/2004, p. 231-238
75.
I. BETINIO DIAMANT;
ELENA BLÂNDU
II. CORNELIU TURIANU
Procedura completării hotărârilor în procesul civil. Condiţii de admisibilitate. Cerere de cheltuieli de judecată formulată doar prin întâmpinare, dar nereiterată şi odată cu concluziile pe fond. Referirea doar în general la prevederile art. 281 şi următoarele din Codul de procedură civilă (Judecătoria Mediaş, încheierea din 21 aprilie 2004, dosar nr. 2957/2003)
“DREPTUL” nr. 10/2004, p. 238-241
76.
I. BETINIO  DIAMANT;
ELENA BLÂNDU
II. CORNELIU TURIANU
Strămutarea judecării cauzei penale. Restituirea dosarului, de către instanţa la care a fost strămutată cauza, pentru completarea urmăririi penale. Organul de urmărire penală căruia trebuie să i se restituie dosarul
(Tribunalul Braşov, decizia penală nr. 271/R/2004)
“DREPTUL” nr. 2/2005, p. 213-218


F. DREPT COMPARAT
1.
CORNELIU TURIANU
Aportul în numerar. Studiu de drept comparat
„DREPTUL” nr. 4/2008, p. 288-292

G. STUDII ŞI ARTICOLE ÎN LIMBI STRĂINE
1.
Ş. V. STĂNOIU (I)
CORNELIU TURIANU (II)
Examen théorique de la jurisprudence en matière de responsabilité civile pour les préjudices causés par les accidents de circulation 
Revue roumaine des sciences sociales” nr. 2/1984, p. 163-172
2.
EMIL CERNEA
NICOLAE POPA
CORNELIU TURIANU
Quelques considérations du droit pendant les 40 ans qui se sont écoulés depuis la révolution de libération nationale et sociale
 Analele Universităţii Bucureşti”, 1985, pg. 11-16
3.
CORNELIU TURIANU
Der Schutz des Straßenverkehrs durch das Straf – und Ordnungswidrigkeitenrecht in Rumänien. “Das Straßen-verkehrsstrafrecht in Ost und West”
Studien des Instituts für Ostrecht München, vol. 35, Deutscher Bundes - Verlag GmbH/Bonn, 1985, pg. 255-280
4.
CORNELIU TURIANU
Aspects criminologiques des infractions à la securité de la circulation routière 
Sciences   juridiques   nr. 2/1986,  pg. 155-163
5.
VASILE PAPADOPOL
CORNELIU TURIANU
Strafen und Maßnahmen ohne Freiheitsentzug im rumänischen Strafrecht
JAHRBUCH  FÜR  OSTRECHT” Band  XXVII, 2. Halbband,  1986,     pg. 349-376
6.
CORNELIU TURIANU
Fragen der Kraftfahrzeugversicherung in Rumänien-Aspekte der Rechtsprechung (mit englischem Summary)
„JAHRBUCH  FÜR  OSTRECHT  XXIX”,  1988,    pg. 153-183

H. CARTE  DOCUMENT1.
CORNELIU TURIANU
O Românie a coerenţei morale şi legislative. Discursuri parlamentare 1996-2000, Editura Universitară, Bucureşti, 2010 (274 pg.)
2.
CORNELIU TURIANU
Ediţie specială. Interviuri. Articole. Scrisori deschise, Editura Universitară, Bucureşti, 2011 (386 pg.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu