marți, 10 iulie 2012

Curat neconstituţional, da’ demiteţi-l!Verdictul pronunţat astăzi de Curtea Constituţională – cu privire la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000, în vederea demiterii Preşedintelui – la prima vedere produce confuzie, fiind deliberat echivoc. Ca urmare, parafrazând caragialescul îndemn "curat neconstituţional, dar umflaţi-l!", ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre, apreciază – chiar înainte de promulgarea legii – că modificarea textului citat mai sus este în acord cu prevederile Constituţiei şi că deci Preşedintele poate fi demis cu jumătate plus unu din cei prezenţi la referendum, în vreme ce alţii obiectează, pe bună dreptate, că poate fi demis numai cu prezenţa a jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
Or, potrivit art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, „Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetăţenilor înscrişi în listele electorale”. În acelaşi sens, art. 5 alin. 2 din aceeaşi lege, dispune că „Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale”.
Dar iată că art.10, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.41/2012, precizează că „Prin derogare de la art.5 alin.2, demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum”.
Şi acum verdictul Curţii, ce se vrea a împăca şi capra şi varza: „Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente”.
Altfel spus, abstracţie chiar făcând de faptul că este inadmisibil a modifica o lege organică printr-o ordonanţă de urgenţă, modificarea este neconstituţională, dar ea ar putea deveni constituţională „în măsura în care” la referendum vor participa cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
Cu alte cuvinte, vă reamintesc că, în calitatea de garant al Constituţiei, Curtea Constituţională este cea care „veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia” (art.146 lit.i din Constituţie).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu