luni, 17 septembrie 2012

Intrăm în legalitate de la anu’!

Potrivit art.73 din Legea nr.35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului – cu modificările şi completările efectuate prin actele normative emise până la 30 mai 2012 – prevederile „referitoare la Registrul electoral naţional se aplică începând cu alegerile parlamentare 2012” (alin.1). Iar potrivit art.22 din lege „Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte, păstrează şi actualizează în permanenţă, până la data de 31 martie a fiecărui an, Registrul electoral…” (alin.3).
Reamintesc că datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral, care urmau a se aplica cu începere de la data de 30 mai 2012, au fost vehement contestate cu prilejul referendumului naţional din 29 iulie 2012. M-am întrebat dacă aceasta s-a datorat refuzului domnului Ioan Rus de a modifica numărul de 18.292.514 persoane cu drept de vot comunicate în 24 iulie de oficialii Ministerului Administraţiei şi Internelor, deci anterior referendumului naţional din 29 iulie 2012? Or „scrupulozităţii” Curţii Constituţionale care a cerut Guvernului să-i transmită până la 31 august 2012 listele electorale permanente actualizate în baza cărora urma să se desfăşoare referendumul din 29 iulie 2012? S-a dovedit până la urmă că motivul real al contestării datelor şi informaţiilor „destinate exclusiv proceselor penale” s-a datorat exclusiv inexistenţei la acea dată a Registrului electoral (care se „întocmeşte, păstrează şi actualizează în permanenţă, până la data de 31 martie a fiecărui an” de către Autoritatea Electorală Permanentă).
Aşa arătam într-un alt articol, Guvernul nu poate pune la dispoziţie listele electorale permanente care, potrivit art.26 alin.1 din lege: „…se întocmesc de către primarul comunei, oraşului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral…”. Şi asta pentru simplul motiv că Registrul electoral nu a fost finalizat (dară-mi-te actualizat) nici până în ziua de azi.
Ulterior însă, Guvernul se orientează rapid şi, prin OUG nr.46 din 1 septembrie 2012 privind modificarea Legii nr.35/2008 – modificată şi completată prin actele normative emise până la 30 mai 2012 – modifică art.73 alin.1, după cum urmează: „prevederile prezentului titlu referitoare la Registrul electoral naţional se aplică începând cu 1 ianuarie 2013”. Totodată, pentru ca tacâmul să fie complet, prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr.35/2008 – modificată şi completată – Guvernul precizează în art.73 alin.2 al legii electorale că prevederile art.26 privind listele electorale, cuprinzând „cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral” se aplică în mod corespunzător cu excepţia „Prevederile(lor) art.26 alin.(1), (4) şi (5) care se aplică începând cu 1 ianuarie 2013”. Cu alte cuvinte, ele se aplică numai proceselor electorale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013…
În concluzie, abstracţie chiar făcând de înverşunarea cu care unii nu renunţă în ruptul capului nici post-referendum la realizarea visului neconstituţional ce le produce frisoane: demiterea Preşedintelui ales, este limpede că prin această ultimă „modificare a modificărilor” Legii nr.35/2008 Guvernul nu are de gând să asigure baza de date centralizată în Registrul electoral naţional în vederea asigurării cadrului de legalitate în care ar urma să se desfăşoare procesul electoral din decembrie 2012.
Aşadar, există o perspectivă de legalitate: la anu'... şi după muuulţi ani!

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu