Se afișează postările cu eticheta Legea nr. 112/1995. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Legea nr. 112/1995. Afișați toate postările

joi, 23 octombrie 2014

Moşieri la 112 ani


În ultima vreme, discursul critic colegial la adresa noastră nu conteneşte să se îmbogăţească, autorii de silogisme memorabile fiind răsplătiţi fie cu trofeul „Pinocchio”, fie cu trofeul „Gâgă”. Cei care ani de-a rândul ne-au gratulat cu sintagma „opoziţie arhaică” se erijează astăzi în justiţiari şi apărători ai intereselor celor mulţi şi obidiţi. Astfel, se încearcă din răsputeri, acreditarea ideii că ţărăniştii sunt preocupaţi de cei care doresc să aibă foarte mult, în vreme ce domniile lor înţeleg să-i sprijine pe cei care au foarte puţin sau nimic. Greşit, domnilor. Greşit fundamental.
Noi nu discutăm acum chestiunea împroprietăririi celor care au foarte puţin sau nimic. Sigur că după ce proiectul aflat în discuţie va deveni lege, vom avea prilejul să discutăm pe îndelete acest subiect - împroprietărirea celor vizaţi de domniile voastre, adică o nouă reformă agrară.
Deocamdată, însă, suntem chemaţi să facem un act de elementară dreptate, restituind proprietăţile agrare confiscate de comunişti începând din 1948. Şi aceasta, în spiritul şi litera rezoluţiei iniţiate de domnul Adrian Severin, rezoluţie însuşită de Consiliul Europei în iulie 1996, dar şi a rezoluţiei aceluiaşi for de la Strassbourg, în aprilie 1997, cu prilejul suspendării jenantei monitorizări impuse României încă din momentul aderării sale la Consiliul Europei.
Doresc să reamintesc că recomandarea prevede în mod expres obligaţia României de a modifica Legile nr. 18 din 1991 şi nr. 112 din 1995, în sensul restituirii in integrum a bunurilor imobiliare naţionalizate, confiscate sau expropriate în cursul regimului totalitar comunist sau, dacă acest lucru nu este cu putinţă, acordarea unor compensaţii echitabile.
Reţineţi, rogu-vă, că această recomandare a fost primită cu entuziasm şi aplauze de către reprezentanţii tuturor partidelor prezente la Sesiunea Adunării Parlamentare din primăvara acestui an. Vă amintiţi de acest moment, domnilor colegi Teodor Meleşcanu, Cristian Dumitrescu, Gyorgy Frunda, ca să nu mai vorbesc de ai noştri.
Să trecem la fondul problemei.
Pentru a avea o imagine clară, să vedem mai întâi care era situaţia proprietăţilor agricole înainte şi după reforma agrară a Guvernului Petru Groza.
Potrivit monografiei Ţara noastră, publicată de academicianul Ion Simionescu, marele nostru geograf, la Editura Fundaţia pentru Literatură şi Artă - Bucureşti, anul 1940, situaţia se prezenta astfel:
- proprietăţi de până la 5 hectare - 28 %;
- proprietăţi între 5 şi 10 hectare - 20 %;
- proprietăţi între 20 şi 50 hectare - 8 %;
- proprietăţi peste 50 hectare - 17 %.
Din situaţia proprietăţilor agricole, existente înainte de aplicarea reformei agrare din 1945, situaţie preluată din Istoria României, Crestomaţie, volumul IV - Epoca contemporană, editată de Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, în anul 1983, rezultă că existau 9.250 de proprietari care ar fi putut revendica 50 de hectare, respectiv un total de 462.500 de hectare şi 143.375 de proprietari, care aveau între 10-50 de hectare, respectiv un total de 2.065.450 de hectare.
Deci, domnilor colegi, restitutio in integrum priveşte proprietăţile de până la 50 de hectare, limită considerată de toţi specialiştii ca mijlocie. Nu suntem nici fundamentalişti, nici restituţionişti, nici apucaţi (...), cum zic unii, nu?, cum tot ne etichetează unul sau altul (...).
Propunerea noastră este una raţională, extrem de moderată şi de concesivă, dar, din păcate, ea a fost mai întotdeauna prost explicată, insuficient argumentată, de unde şi defectuoasa ei înţelegere. Ca urmare, mulţi au reţinut că, de acum înainte, vom avea o puzderie de proprietăţi de 50 de hectare. Este absurd, domnilor colegi.
Daţi-mi voie să vă întreb – câţi dintre deţinătorii proprietăţilor de 50 de hectare din anii 45-48 mai sunt astăzi în viaţă pentru a putea revendica suprafaţa maximă? Vă spun eu! Cel mult câteva zeci în cel mai fericit caz. Câteva sute din cei 9.250 care erau în viaţă în anul 1948. Acum ar trebui să aibă 112 ani. Ceilalţi stimaţi colegi, sunt urmaşi, firesc succesori. Într-un cuvânt, moştenitori. Şi prin împărţirea proprietăţilor de atunci până la 50 de hectare între moştenitorii de azi, prea puţini vor putea spera la mai mult de 10, 15, hai să zicem 20 de hectare. Imaginaţi-vă, domnilor colegi, că proprietarul care avea atunci 50 de ani, are astăzi peste 100, Dumnezeu să-l odihnească. Mai bine zis să-l ţină sănătos, dacă mai este în viaţă. Iar succesorii săi sunt din ce în ce mai mulţi prin curgerea vremii. Copiii proprietarilor de atunci au, la rândul lor, copii, oameni în toată firea, toţi cu vocaţie succesorală. Ei şi copiii lor.
Aici noi nu facem regulile, domnilor colegi. Va trebui ca urmaşii proprietarilor despre care vă vorbesc să se descurce între ei, potrivit regulilor devoluţiunii succesorale din Codul civil, iar aceste reguli sunt stricte şi nicidecum la latitudinea unuia sau altuia dintre moştenitori.
Care va să zică, stimaţi colegi, regula este că pământul se restituie unei mase de succesori, ceea ce înseamnă evident o cotă cât mai mică pentru fiecare. Proprietăţile de 50 de hectare vor fi rara avis.
Vă vorbeam adineauri de supravieţuitorii proprietăţilor de până la 50 de hectare. Repet: sunt foarte puţini şi cu atât mai mult, cred că putem număra pe degete situaţiile fericite în care sunt în viaţă ambii soţi, proprietarii originali. Dacă însă în viaţă este doar unul dintre ei, ei bine, nici el nu poate spera la 50 de hectare, întrucât este ştiut, Legea nr. 319 din 10 iunie 1944, încă în vigoare, acordă soţului supravieţuitor o porţiune succesorală a cărei câtime variază în funcţie de clasa de moştenitori cu care soţul vine în concurs.
Aşadar, spaima că vin moşierii, că restauraţia fâlfâie din aripi, sunt vorbe goale, bune numai pentru a suci minţile credulilor şi a întreţine confuzii exploatabile politic.
Stimaţi colegi,
Dacă cineva dintre dumneavoastră îşi închipuie că poate să combată aceste realităţi, îl poftesc să vină la tribună şi să contrazică statisticile oficiale, să contrazică datele demografice şi regulile moştenirii consacrate de Codul civil. Şi combătându-mă,trebuie să-şi asume nu atât dezonoranta ignorare a propriei rezoluţii însuşite de înaltul for european, cât şi riscul de a pune în discuţie existenţa statului de drept, proclamată prin Constituţia din 1991.
(Monitorul Oficial nr. 161 din 2 octombrie 1997, Partea a II-a,Dezbateri parlamentare, Senatul, Sesiunea I Ordinară)

sâmbătă, 10 august 2013

Sub semnul ambiguităţii


Răspunzând cerinţelor luptei de clasă, cu începere din 1948 mii sau zeci de mii de locuinţe proprietate particulară au fost trecute abuziv, cele mai multe fără nici o despăgubire, în proprietatea statului. Infime corecţii s-au adus la vremea respectivă prin Decretul nr. 525/1955 – care însă nu a fost niciodată publicat – din care rezultă, mai mult la nivelul intenţiei, cerinţa retrocedării acelor imobile naţionalizate ai căror proprietari făceau parte din categoriile exceptate prin chiar Decretul nr. 92/1950. De fapt, s-a urmărit satisfacerea unor anume interese şi nicidecum repararea abuzurilor cărora le-au căzut victime nenumăraţi pensionari, muncitori şi funcţionari.
Exact aceste abuzuri au stat în atenţia justiţiei după 22 decembrie 1989, când, fără a contesta constituţionalitatea Decretului nr. 92/1950, instanţele s-au limitat ca în cadrul excepţiei de nelegalitate, să stabilească dacă aplicarea acelui decret s-a făcut sau nu corect. Aşadar, pronunţând unele soluţii în legătură cu casele naţionalizate, instanţele nu şi-au depăşit competenţa, ci au înlăturat consecinţele aplicării greşite a acestui act normativ. Atât şi nimic mai mult! Din nefericire, acestei practici judiciare unitare şi în deplin acord cu normele dreptului civil i s-a pus capăt, din motive exclusiv politice, prin faimoasa decizie pronunţată de Secţiile Reunite ale Curţii Supreme de Justiţie care, în condiţiile nerespectării în totalitate a procedurii prevăzută de lege, a considerat că este cazul a se reveni asupra propriei jurisprudenţe. Aceasta pentru că, urmând preţioase indicaţii prezidenţiale, s-a apreciat că în ansamblul ei problema se cere rezolvată prin lege, alta decât Codul civil în vigoare. Aşa s-a ajuns la încâlcita Lege nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Aşa cum este concepută, legea apără cu precădere interesele chiriaşilor, proprietarului recunoscându-i-se în principal dreptul de a primi despăgubiri, el putând beneficia de restituirea în natură doar în situaţii de excepţie, rar întâlnite în practică. Or aşa-zisa măsură reparatorie constând în „despăgubiri în condiţiile art. 12”, edictată chipurile în favoarea fostului proprietar, nu urmăreşte decât a realiza ceea ce nici comuniştii nu au îndrăznit: legalizarea vânzării de către stat a imobilelor naţionalizate. Altfel spus, raptul este, în fine, legalizat.
Deşi noua lege pretinde că reglementează situaţia juridică a unor „imobile cu destinaţia de locuinţe”, lăsând să se înţeleagă că ar fi vorba de întreg imobilul naţionalizat – construcţie şi terenul aferent – „trecut(e) ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice ”, în realitate restituirea în natură se rezumă doar la un singur.... apartament. Iar pentru celelalte apartamente se primesc despăgubiri a căror valoare totală „nu poate depăşi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioadă de 20 de ani, calculată la data stabilirii despăgubirii” (art. 2 alin. 1 raportat la art. 13 alin. 2). Pe de altă parte, restituirea în natură, limitată la un singur apartament, joacă numai în situaţia rarisimă îi cere proprietarului deposedat ori moştenitorii acestuia îl ocupau, în calitate de chiriaşi, la data de 22 decembrie 1989. Mai vorbeşte legea de restituirea apartamentului rămas liber la aceeaşi dată, ipoteză de plano imposibilă. În sfera apartamentelor supuse restituirii în natură s-ar include şi cele „trecute în proprietatea statului pentru care s‑au primit despăgubiri, dacă sunt ocupate de foştii proprietari sau sunt libere” (art. 2 alin. 2). La atât se rezumă „generozitatea” acestei legi care în mod voit încalcă principiul restituirii integrale (restitutio in integrum) a imobilelor luate, vezi doamne „cu titlu”, ignorându-se ostentativ unica soluţie corectă şi în cazul de faţă perfect realizabilă, şi anume aceea a restituirii integrale şi fără plată a proprietăţii locative către foştii proprietari.
Ce se întâmplă însă cu suprafeţele locative intrate în alt mod în proprietatea statului, ori cu cele aflate în proprietatea privată a subiectelor cooperatiste? Ei bine, în această privinţă, prin art. 25 al legii în discuţie se promite apariţia în viitor a unor legi speciale prin care se vor reglementa „situaţiile juridice ale altor imobile decât cele care fac obiectul prezentei legi, trecute în proprietatea statului înainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinaţia lor iniţială, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publică”. Cu alte cuvinte, până la data apariţiei acelor legi speciale, persoanele care consideră că locuinţele lor au trecut „fără titlu” în proprietatea statului, ori pentru acte administrative ilegale, nu ar mai fi îndreptăţite să se adreseze în continuare instanţelor judecătoreşti pentru a reclama încălcarea dreptului lor de proprietate. De altfel, chiar art. 1 al legii excelează prin ambiguitate, viclenie şi exprimări cel puţin ciudate. Se vorbeşte, de pildă, de casele care se aflau în „posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989”. De ce „în posesia ” şi nu în proprietatea statului? Nu cumva prin aceasta se recunoaşte calitatea de detentor precar a statului chiar şi în cazul aşa-zisei preluări „cu titlu”. Şi dacă statul este un detentor, cum ar fi el îndreptăţit să transfere celelalte prerogative specifice dreptului de proprietate cu prilejul vânzării către chiriaşi, a unui imobil deţinut doar cu acest titlu? Apoi, sunt exceptate, de bună seamă cu intenţie, acele categorii de proprietari, altele decât persoanele fizice, la fel de îndreptăţite la măsuri reparatorii: instituţii, fundaţii etc., adică persoanele juridice. Vor face şi acestea obiectul unor legi speciale? Greu de ştiut... Pe lângă atâtea neclarităţi şi confuzii, legea ne dă totuşi o certitudine: hotărârile judecătoreşti rămase „definitive şi irevocabile” pot fi atacate cu recurs în anulare (art. 24). Chiriaşii în schimb, aşa cum remarcam ceva mai sus, se bucură de graţiile legiuitorului, deşi, în ipoteza retrocedării imobilului (mai exact, apartamentului) către adevăratul proprietar, pe actualii chiriaşi nu-i putea deranja aceasta câtuşi de puţin, atâta timp cât este în vigoare o lege ocrotitoare pentru chiriaşi – Legea nr. 5/1973 – iar, pe de altă parte, potrivit Legii nr. 17/1994, contractele de închiriere încheiate în baza Legii nr. 5/1973 se prelungesc, de drept, pe o perioadă de 5 ani de la data publicării menţionatei legi. Un singur exemplu în acest sens: nivelul chiriilor stabilite în baza vechilor reglementări şi care nu depăşesc câteva sute de lei, deci preţul unui pachet de ţigări de proveninţă românească. Iată doar câteva din multele neclarităţi majore ale legii în discuţie, care vizează în principal pe adevăratul proprietar.
Construită cu rea-credinţă şi având la bază violarea celor mai elementare principii ale dreptului, legea dă naştere unei periculoase iluzii: aceea că chiriaşul ar putea cumpăra în condiţii extrem de avantajoase ceea ce de fapt nu aparţine statului care şi-a asumat rolul de vânzător. Este ceea ce legea denumeşte „vânzarea lucrului altuia”, împrejurare ce duce în mod automat la anularea actului în atare condiţii. Sunt toate acestea motive de serioasă reflecţie, atât pentru proprietari, cât şi pentru chiriaşi.
(România Liberă – 15 martie 1996)