marți, 16 iulie 2013

Raportul dintre constituţional şi neconstituţional

„Mare lucru şi cu provincia asta! Ţara arde, toată lumea este ocupată cu făcăturile, unii se infiltrează iar alţii îi demască, în Triunghiul Bermudelor, Poliţie- Parchet-Justiţie dispare orice, mai puţin râca dintre aceste instituţii.
-  V-aş solicita, domnule preşedinte, să apreciaţi, pentru început – dată fiind „actualitatea” chestiunii: în ce măsură recentele manifestări pro-monarhiste nu contravin prevederilor Constituţiei? Şi dacă da, cine trebuie să vegheze la respectarea acestor prevederi?
- Dumneavoastră aţi anticipat, într-adevăr, răspunsul. Toate aceste acţiuni contravin literei şi spiritului legii-legilor – Constituţia, care, aprobată şi prin referendumul popular, consfinţeşte caracterul republican al formei noastre de organizare statală. Drept pentru care, în atare condiţii, orice „campanie” de schimbare a acesteia este contrară prevederilor Constituţiei: deci, anticonstituţională. Menirea de a urmări şi sancţiona asemenea încălcări ale actului fundamental le va avea Curtea Constituţională, a cărei lege se află în curs de promulgare.
- Şi, totuşi, Constituţia continuă să facă obiectul celor mai felurite aprecieri şi constatări; atât în presă, cât şi – ceea ce e mai simptomatic – în diferite cercuri politice. Ca jurist, care este opinia dumneavoastră?
- Aş prefera să vorbesc în calitatea mea de judecător. Căci, în exercitarea atribuţiilor mele de înfăptuire a justiţiei, eu nu mă consider îndreptăţit să fac aprecieri dacă legea pe care sunt chemat s-o aplic este bună sau rea, dacă ea corespunde ideilor mele cu privire la modul în care ar trebui reglementate relaţiile economice, sociale sau politice, care fac obiectul acesteia. Cu alte cuvinte, sub acest aspect, orice subiectivism îmi este interzis. Acest lucru este, evident, valabil şi în ceea ce priveşte Constituţia. În legătură cu cele spuse, vreau să adaug că unele prevederi legale anterioare adoptării Constituţiei ar putea veni în conflict cu unele norme constituţionale; în această situaţie, voi da, fireşte, prioritate acestora din urmă. 
- Nu cumva un asemenea conflict se desemnează, în prezent, între dispoziţiile articolului 42 din Constituţie, potrivit cărora munca forţată este interzisă şi prevederile Codului penal cu privire la pedeapsa muncii corecţionale?
- Nu, cele două categorii de dispoziţii sunt pe deplin compatibile. În primul rând, trebuie arătat  că, în sistemul Codului nostru penal, munca zisă corecţională nu este o pedeapsă de sine stătătoare, aşa cum sunt închisoarea şi amenda, ci un mod de executare a pedepsei închisorii”. 
Fragment din interviul acordat „Olt Press” din 23 mai 1992
(a consemnat Victor Ursu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu